Att elbilar kommer bli alltmer vanligt förekommande och en dag även dominera marknaden är inte längre en avlägsen vision utan står i startgroparna att bli verklighet.
Bilen som transportmedel är för många en förutsättning att få sitt vardagspussel att gå ihop och med en personbilsmarknad som allt mer går mot elbilar kommer det bli en utmaning att lösa problematiken i laddningsinfrastrukturen.
Det mest naturliga kommer att vara att ladda sin elbil hemma över natten och detta ställer höga krav på anpassning hos landets alla bostadsrättsföreningar som inom en snar framtid kommer behöva hitta en lösning åt sina medlemmar hur detta ska gå till.

New Otiv Engineering har därför tagit fram en specialtjänst för Bostadsrättsföreningar som vill förbereda sig inför framtiden

Tjänsten är oberoende i förhållande till såväl tillverkare av elbilsladdare som biltillverkare. New Otiv Engineering är en oberoende konsult som har er som Bostadsrättsförenings bästa i fokus.

Steg 1 : Förstudie

Syftet i förstudien är att kartlägga de grundläggande förutsättningarna för utbyggnad av elbilsanläggning. Hur många elbilsladdare som i ett första skede kan anläggas och hur stora åtgärderna att förse samtliga platser med elbilsladdare skulle vara.
Förstudien är främst till för bostadsrättsföreningar som ej ännu bestämt sig att gå vidare med utbyggnaden men kan med fördel kombineras med steg 2 och 3.

Steg 2 : Teknisk Lösning

Tekniken går snabbt framåt inom området, nya lösningar och fabrikat dyker upp till som tätt. Därför rekommenderar vi att ta fram förslag på teknisk lösning först då när beslut om utbyggnad närmar sig. I den tekniska lösningen tar vi fram förslag på flera olika tillverkare av elbilsladdare och även en kostnadsprognos på vad hela installationen skulle kosta.

electric-car-734574.jpg

amsterdam-916561.jpg

Steg 3: Ekonomisk Analys

Utan ett finansiellt upplägg för hur man ska betala för sin anläggning går det tyvärr inte att bygga den. Därför görs en Ekonomisk Analys där vi redovisar ett förslag till finansiering baserat på de statliga bidrag som går att söka samt den egna investering bostadsrättsföreningen måste stå för. Vi räknar även in vilka former av intäkter föreningen kan få genom höjda hyror och hur hantering av "såld" el påverkar kalkylen.

Steg 4: Tekniska Handlingar

För att en elinstallatör ska kunna ge ett konkurrensutsatt pris så bör det finnas ett Förfrågningsunderlag som redovisar arbetenas omfattning. Utan en sådan går det inte att jämföra inkomna anbud då deras omfattning kommer skilja sig.
I en Bygghandling så finns även alla tekniska detaljer specificerade så att montörerna har anvisningar att följa.


Steg 5: Upphandling

Behöver ni hjälp med upphandlingsförfarandet står vi till er tjänst. Vi ser till att ni får in ett erforderligt antal anbud från seriösa företag samt ser till att anbudsförfarandet sker enligt alla regler och branschnormer. 

Vi hjälper er med anbudsutvärdering och kontraktsskrivning.

Kostnadsanalys görs under hela processen. Det är av stor vikt för oss att inte tappa fokus på budgeten.


backhoe-413903.jpg

Steg 6: Byggledning

Från första spadtag till godkänd slutbesiktning kommer erbjuder vi byggledartjänster.

Vi samordnar entreprenörer med boende och grannar samt ser till att bygget löper på enligt tidplan.

Löpande följer vi upp att entreprenören levererar enligt avtal. Vi finns till för både beställare och entreprenör som ett stöd under hela byggtiden.