Förstudie

När tankarna börjar gå för hur man ska kunna framtidssäkra sin fastighet inför kommande behov av elbilsladdning så hjälper
New Otiv Engineering till med förstudier för att klarlägga förutsättningarna för fastigheten att utrustas med elbilsladdning.

Vi inventerar fastigheten, kontaktar elnätsbolag och vid behov utför mätningar. Resultatet blir till en rapport i vilken förutsättningarna för elbilsladdning framgår tillsammans med en övergripligt förslag till teknisk lösning och kostnadsuppskattning.

Förstudien är begränsad i omfattning så att ni snabbt kan få en överblick om förutsättningar och investeringsbehov till en låg konsultkostnad

electric-car-734574.jpg

amsterdam-916561.jpg

Bygg- och Arbetshandlingar

När beslutet är taget så hjälper vi er att ta fram handlingar för förfrågningsunderlag till entreprenörer och leverantörer.

Vi detaljprojekterar anläggningen och följer hela vägen upp kostnadsbilden. Vi strävar efter att hitta kostnadsbesparingar under projekteringen.

 


Upphandlingsstöd

Behöver ni hjälp med upphandlingsförfarandet står vi till er tjänst. Vi ser till att ni får in ett erforderligt antal anbud från seriösa företag samt ser till att anbudsförfarandet sker enligt alla regler och branschnormer. 

Vi hjälper er med anbudsutvärdering och kontraktsskrivning.

Kostnadsanalys görs under hela processen. Det är av stor vikt för oss att inte tappa fokus på budgeten.


backhoe-413903.jpg

Under Byggtiden

Från första spadtag till godkänd slutbesiktning kommer erbjuder vi byggledartjänster.

Vi samordnar entreprenörer med boende och grannar samt ser till att bygget löper på enligt tidplan.

Löpande följer vi upp att entreprenören levererar enligt avtal. Vi finns till för både beställare och entreprenör som ett stöd under hela byggtiden.