Entreprenadbesiktning

New Otiv Engineering är ett fristående besiktningsföretag utför entreprenadbesiktningar inom El och Teleinstallationer objektivt och opartiskt enligt gällande installations och branschregler.

Vi erbjuder en modern besiktningsprocess inom nyproduktion av bostäder, kommersiella lokaler, offentliga lokaler inom vård och omsorg, brf samt privatpersoner.

Samtliga våra besiktningsmän är certifierade besiktningsmän i SWEDCERT.

 

Swedcert-cmyk.jpg

Vid en entreprenadbesiktning bedömer man om det vad entreprenören har levererar är i linje med den omfattning som anges i kontraktshandlingarna.

Det är ett ansvarsfullt jobb som kräver både djup teknisk och entreprenadjuridisk kännedom. Därför går besiktningsmän årligen på vidareutbildningar för att hålla sig uppdaterade.