Vi projekterar alla typer av elanläggningar på alla spänningsnivåer inom byggnader och tomtmark.tomtmark.
Ekonomi är förutsättningen för teknik varför vi valt att inkudera ekonomi som en del av vår projektering


Principen för vår metod

Kalkyl och budgetarbete grundstenen i vår projekteringsprocess och inte en kostnadskontroll efter utfört arbete. I samtliga skeden bär vi med oss en budgetram som vi parallellt med projekteringen följer upp. Detta skapar en unik kostnadsmedvetenhet genom hela arbetet och resulterar i mindre risk att falla utanför budgetramarna samt underlättar produktionsplaneringen. Genom vår metod undviker du obehagliga överaskningar i kostnadsbilden.
Läs mer om vår metod i de olika projektskedena nedan.


new-construction-site.jpg

Anbud

Vi arbetar fram montagetider enligt ATL-listan och materialpriser enligt GNP-listan 

Vi tar fram enklare förfrågningsunderlag på offertmaterial som Armaturer, Centraler och Ställverk samt begär in offertpriser för dessa

Vi säkerställer att samtliga anläggningsdelar som omfattas av anbudet blir prissatta

Vi analyserar era omkostnader och hjälper er ta fram anbudshandlingarna


Bygghandling

Vi tar fram bygghandlingar , bevakar kostnader för tilläggsarbeten och gör slutkostnadsprognoser.

Tekniska lösningar och förslag på materialutbyten är viktiga faktorer för att få ekonomi i projektet.

Vi tar fram underlag till resurs- och tidplaneläggning och tar fram materiallistor för beställning.

construction-site-building.jpg

building-construction.jpg

Produktionskede

Uppföljning och slutkostnadsprognoser upprättas löpande. Resurs- och tidsplaner följs upp. 

Tekniskt stöd till samtliga projektdeltagare.

Driftsättning och fuktionssamordning.


ÄTA

Vi upprättar kalkyler på ÄTA arbeten och hjälper er att hålla isär dem från de ursprungliga kontraktsarbetena.

Vi hjälper er även att identifiera ÄTA arbeten så att man i god tid kan avisera för deras kostnader.

 

pexels-photo-38070.jpeg

pexels-photo-323705.jpeg

Relationshandlingar

Före slutbesiktning färdigställer vi relationshandlingarna.
Vi kan även hjälpa er att se över slutkostnaderna för projektet och ta fram nyckeltal för att öka kostnadsmedvetenheten i kommande projekt.


pexels-photo-257736.jpeg

Tekniska system vi arbetar med

  • Kanalisationssystem inomhus och utomhus
  • Elkraftsystem för distribution av kraft
  • Transformatorer, nätstationer, ställverk och kanalskenor
  • Elinstallationer, belysning och styrningar
  • Brand- och inbrottslarm, passersystem och andra lågvoltssystem.