För ett kostnadsfritt kostnadsförslag på kalkyl, skicka underlaget till kalkyl@otiv.se, ange gärna vilket skede projektet befinner sig i och om det finns andra önskemål

Kalkyl i Tidiga Skeden

Oavsett projektskede är det viktigt att följa upp kostnaderna för ingående anläggningsdelar.
New Otiv Engineering hjälper er oavsett vilken status projektet just nu har.

 


A5.jpg

Normalt kan dela in kalkyler enligt följande:

  • Kostnadsuppskattning - Utförs på övergripande information vad avser mängder och kvaliteter. Handlingar utgörs oftast av skisser (förstudie) eller enklare programhandlingar.

  • Kostnadsbedömning - Utförs på mer preciserad information vad avser kostnadsbetydande anläggningsdelar, oftast i Program- eller Systemskede.

  • En kostnadsberäkning- Utförs på detaljerad projektinformation, ofta på färdigt förfrågningsunderlag. Läs mer om detta under Anbudskalkyler


Kostnadsstyrning

För att undvika skenande kostnader under projekterings- och planneringsarbetet i tidiga skeden så är kostnadsstyrning viktigt.

Vi tar fram budgetering för anläggningsdelar och följer upp dessa budgetposter tillsammans med projektörerna för att framtagna handlingar ska vara inom den budget som upprättades innan projekteringsarbetet inleddes.


För ett kostnadsfritt kostnadsförslag på kalkyl, skicka underlaget till kalkyl@otiv.se, ange gärna vilket skede projektet befinner sig i och om det finns andra önskemål