Ibland vill man inte lämna bort hela projekteringen till konsult då man har resurser "in-house".


Modulära projekteringstjänster

Många bygg- och installationsbolag har egna konstruktörer som tar fram bygg- och relationshandlingar men på förfrågan har New Otiv Engineering tagit fram en prissättningsmodell att utföra endast delar av projekteringen. Vissa delar av projekteringsarbetet är tidskrävande och gör att anställda konstruktörer lägger för lite tid på att hitta de bästa tekniska lösningarna.

Därför är det lönsamt att lämna bort vissa arbetsuppgifter. Nedan ser ni det som efterfrågas mest.


B7.jpg

Produktionskalkyl

Att under hela projektets gång, såväl under projektering och produktionsskedet är det viktigt att följa upp kostnader och omfattningen av arbetena.

En produktionskalkyl är något som följer upp kostnaderna för installationen under både projekteringsfasen som när installationen pågår.

Det blir enklare att hålla isär kostnader för ÄTA arbeten från den ursprungliga anbudssumman.


Prefab / El-nyckel

I nyproduktioner är det vanligt att man köper en prefabricerad betongstomme eller prefabricerade trähusmoduler.

För att kanalisation ska hamna på rätt ställe och i rätt utförande krävs noggrannhet och kunnande i att framställa underlag till betongstommeleverantören

New Otiv Engineering har arbetat i projekt med de flesta betongstommeleverantörer och har lång erfarenhet av att göra dessa underlag. 

construction-site-building.jpg

Foto 2017-02-10 10 57 49 (1).jpg

Ställverk HSP/LSP, Serviscentraler, Huvudledningssystem och Kanalskenefördelningar

Stora och små elcentraler samt Ställverk behöver underlag som centralbyggarna ska räkna på. New Otiv Engineering har lång erfarenhet att arbeta med sådan Elkraftsprojektering.

Vi arbetar även med Nätstationer, transformatorer, reservkraft och kanalskenefördelningar


Granskning

Det är lätt att bli hemmablind när man stirrat på en ritning för länge. En del i en kvalitetssäkring består i att låta någon utomstående granska det man gjort.

Vi hjälper er granska ritningstekniken såväl som den tekniska lösningen ur installations-, ekonomiskt- och kontratsperspektiv. 

 

151028-Kaltes-Produkter-122.jpg

pexels-photo-323705.jpeg

Relationshandlingar

När projektet närmar sig sitt slut så är det lätt att man måste lägga full fokus på nästa projekt.

New Otiv Engineering hjälper då till att ta fram Relationshandlingar som krävs för att få entreprenaden godkänd.


maxresdefault.jpg

CAD-hantering / Ritningsadministration

Att hantera CAD frågor är tidskrävande och tar mycket fokus från teknikfrågorna. Allt från att lägga upp modellfiler med rätt insättningspunkt till att göra ritdefinitionsfiler med rätt information i stämplarna

Vi tar hand om detta åt er och blir er egen CAD-avdelning. Vi ordnar med CAD-filerna, underlagen och kan även ordna med PM-texter och Handlingsförteckningar.