För ett kostnadsfritt kostnadsförslag på kalkyl, skicka underlaget till kalkyl@otiv.se, ange gärna vilket skede projektet befinner sig i och om det finns andra önskemål

Produktionskalkyler

Under produktionsskedet finns en mängd kalkyler som bör upprättas både i beställar- och entreprenörled. Vi delar in dem i följande delar men det är mycket vanligt att man kombinerar dem.


A5.jpg

Resurskalkyl är ämnad att ta fram resursbehovet i form av yrkesarbetare, tjänstemän, maskiner och andra utrustningar för olika skeden i projektet. Denna kalkyl är gör arbetet med tidplanen enklare och man kan tidigt i projektet se behov av förstärkningar i bemanningen.
Följer man upp denna kalkyl löpande hittar man snabbt anledningar och omfattningar av uppkomna produktionsproblem.


Materielkalkyl är främst till för att göra inköp av varor och tjänster för att hitta ersättningsprodukter och besparingar men även att se till att rätt materiel beställs i rätt tid.
 


ÄTA-kalkyler eller PM-kalkyler som de också kan heta är kalkyler som med fördel upprättas i både beställar- och entreprenörled. Förändringar i entreprenadens omfattning skall prissättas och överenskommas mellan parterna.
Dels behöver man kartlägga om förändringarna helt eller delvis ligger inom kontraktsarbetena eller om allt ligger utanför samt även överenskomma om ersättning för dessa. Att ha en bra kalkyl som stöd hjälper till i denna diskussion.


För ett kostnadsfritt kostnadsförslag på kalkyl, skicka underlaget till kalkyl@otiv.se, ange gärna vilket skede projektet befinner sig i och om det finns andra önskemål