Trots en mycket hög nivå av elsäkerhet är bränder på grund av elfel är bland de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Det kostar årligen fastighetsägare och försäkringsbolag miljardbelopp. För industriella fastigheter kostar det ännu mer i form av produktionsstopp men dessa summor är svåra att mäta.

Det är försäkringsbolagen som ställt kravet på att en besiktning ska utföras och brister ska åtgärdas. Allt för att förhindra skada på person och egendom. New Otiv Engineering hjälper er genom hela processen.


När du fått aviseringen måste du börja med att:

1. Logga in på EN2010 med de uppgifter du fått

2. Bekräfta aviseringen under fliken "Mina Ärenden"

3. Sedan kan du välja uppdragstagare/besiktningsingenjör

För att välja New Otiv Engineering som ert besiktningsföretag sök på följande:

Besiktningsföretag: Aktiebolaget New Otiv Engineering

Besiktningsingenjör: Olof Andersson

Klicka sedan på "Skicka förfrågan till vald uppdragstagare"


Efter att uppdragstagare är vald så kommer tidpunkt för besiktningen bokas upp. Besiktningen omfattar normalt samtliga utrymmen där elinstallationer finns installerade och följande kontroller kommer att utföras:

  • Okulär kontroll, där man försöker identifiera brister och fel som kan orsaka brand driftstopp eller personskada.

 

  • Stickprovsmätning av kontinuitet och utlösningsvillkor i uttag mm.

 

  • Termografering utförs stickprovsmässigt i apparatskåp, säkringsfack, kabelfack centraler mm. i syfte att hitta och kunna förebygga exempelvis varmgång mm.

 

  • Dokumentation av elanläggningen kontrolleras och anmärks där den behöver åtgärdas.

 

  • Viss provning av jordfelsbrytare utförs om det ej stör verksamheten.

 

  • Kontroll av övertoner och ev. vagabonderande strömmar utförs om möjligt i ställverksrum eller ute i anläggningen.

 


Efter avslutad besiktning kommer protokollet med anmärkningar digitalt via portalen EN2010. En elinstallatör behöver då kontaktas för att åtgärda de anmärkningar som kräver auktorisation från Elsäkerhetsverket.

När alla anmärkningar är åtgärdade behöver du logga in en gång till i EN2010 och bekräfta att anmärkningarna är åtgärdade.

Efter det är revisionsbesiktningsprocessen avslutad.

 


Vi hjälper dig genom hela processen. Fyll i formuläret nedan för att få reda på vårt pris!