New Otiv Engineering är ett besiktningsföretag i Elektriska Nämndens register över besiktningsingenjörer för revisionsbesiktningar. Vi har besiktningsingenjörer med personlig auktorisation från Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd. 

B0.jpeg

B1.jpeg

Kravet på revisionsbesiktning kommer från försäkringsbolagen som kräver att vissa anläggningar genom sin verksamhet eller försäkringsvärde utgör en särskilt stor risk och för att förhindra brand skall en revisionsbesiktning utföras med jämna mellanrum.
Ålder och slitage påverkar en anläggnings säkerhet, med rätt skötsel och jämna kontroller är viktig för att undvika brand, personolyckor och störningar i verksamhetn