Statusbesiktning

Statusbesiktning är en entreprenadjuridisk term som avser den typen av entreprenadbesiktning som föreskrivs i
ABT06 Kap7 §4 p2. Detta är ej att blanda ihop med en Statusbedömning som ämnar att ge innehavaren kännedom om den kvarvarande tekniska livslängden av ingående delar i sin anläggning.

Läs mer om våra tjänster inom entreprenadbesiktning här.

 


Statusbedömning

Från den dagen en anläggning är nyinvigd börjar klockan ticka mot när den tekniska livslängden uppnås. Alltså den tidpunkt då det är mer kostsamt att underhålla än att bygga nytt. Skämtsamt kan man säga den tidpunkt när det är billigare att amortera på den nya anläggningen än att reparera den gamla.

En Statusbedömning ger anläggningsägaren kännedom om vilka delar som ingår i anläggningen, hur lång tid de har kvar och vad den uppskattade kostnaden är för att byta ut dem när det väl är dags.