Due Diligence

Due Diligence, eller "skälig aktsamhet" som det kan översättas till, är som man som anläggningsägare, eller köpare, behöver ha om anläggningen. Om det gäller att säkerställa tryggheten för både köpare och säljare i en överlåtelse av anläggning/fastighet är en Teknisk Due Diligence ett sätt att uppnå detta.


Industri och Fastighet

Inför en investering, överlåtelse eller värdering av en fastighet eller verksamhet så är en Teknisk Due Diligence avgörande för att kunna göra en rättvisande värdering och fastställa den tekniska skulden, risker i anläggningen samt framtida investering och upprustningsbehov.

Med hjälp av våra partners kan vi erbjuda teknisk Due Diligence i ett brett spektrum av fastigheter och verksamheter. I såväl byggkonstruktioner som tekniska installationer och processystem.