Överlåtelsebesiktning
Installationer

Vid försäljning av villa eller radhus är det kutym att utföra en överlåtelsebesiktning på byggnadskonstruktioner, isolering och fuktspärrar men omfattar sällan tekniska system för elinstallationer, värme, vatten, ventilation och avlopp trots att dessa delar omfattas av den i Jordabalken reglerade skyldigheten att undersöka husets skick. Den så kallade undersökningsplikten.


New Otiv Engineering går igenom installationerna och upprättar ett kompletterande protokoll till det protokoll som redan upprättats, eller kommer att upprättas, av besiktningsman för byggnadskonstruktionen.

Som säljare får du ytterligare trygghet i att ditt hus säljs i det skick som du utger det att vara i och undviker obehagliga konflikter efter genomförd affär

Som köpare får du en tydligare bild av fastighetens värde och kan göra ett mer välinformerat beslut.